Art Project ورد - Warda (2022 - heden)
ورد - Warda (2022- Heden)
Afm. 2,90m bij 1,50m. Textiel, wol, kralen, metaal

“Het machtige ritme van de natuur doordringt alles en de mens wordt er met lichaam en ziel in verweven.”

Rowana Slegers werkt sinds Januari 2022 wekelijks met deelnemers aan kunstproject Warda. Warda betekent bloem in het Arabisch. Zoals een bloem zich ontvouwt in de lente, zo ontvouwt kunstproject Warda ook.

Rowana raakte geïnspireerd door geborduurde klederdracht in de Sinaï in Egypte en heeft deze inspiratie ingezet voor het opzetten van het kunstproject waar samen met een groep vrouwen aan een kostuum wordt gewerkt. Het kunstproject is in het AZC in Arnhem gestart waarna het sinds mei 2023 verder gaat in het AZC in Velp.

Rowana onderzoekt binnen het kunstproject hoe een groep vrouwen van verschillende afkomsten zonder een visueel voorbeeld een textiel werk kunnen maken. De natuur en eigen cultuur en gebruiken zijn gaan fungeren als inspiratiebron. De taalbarrière daagt uit op een creatieve manier te communiceren. Opnieuw blijkt dat een mens op vele andere manieren kan communiceren dan enkel met woorden. Door samen aan eenzelfde kostuum te werken creeren we nabijheid en intimiteit waarbij het maken fungeert als een eigen taal.

Met dank aan: Fenneke Berge Henegouwen, Hugo de Haas Den Dorsser, Henk Hoefsloot, Jethro Rahajaan, Robert Vonk, Gaia Beyduz en acht andere schenkers wie anoniem wensen te blijven. Deze groep hebben het Kunstproject financieel gesteund en vertrouwen gegeven. Het COA, voor het in contact brengen met de vrouwen, het aanbieden van een werkplaats en materialen. Zonder deze steun is het niet mogelijk om het project te realiseren.‘The powerful rhythm of nature percolates everything and humans are interwoven in this with body and soul’

Since January 2022 on a weekly base Rowana Slegers has been working with participants on the art project Warda. Warda means flower in Arabic. Just as a flower unfolds in spring, so does the Warda art project.

Rowana got inspired by embroidered traditional clothing in Sinai in Egypt and has used this inspiration to set up the art project where a group of women work on a costume. The art project started in the AZC in Arnhem, after it has continued in the AZC in Velp since May 2023.

Within the art project, Rowana does research on how a group of women of different origins can create a textile work without a visual example. Nature and own culture and habit have become a source of inspiration. The language barrier challenges to communicate in a creative and different way. Once again it appears that a person can communicate in many ways other than just words. By working together on the same costume we create closeness and intimacy where making functions as its own language.

With thanks to: Fenneke Berge Henegouwen, Hugo de Haas Den Dorsser, Henk Hoefsloot, Jethro Rahajaan, Robert Vonk, Gaia Beyduz and eight other donors who wish to remain anonymous. This group has provided financial support and confidence to the art project. The COA, for bringing the women into contact and offering a work space and materials. Without this support it would not be possible to realize the project.
Art Project Strooilicht (2023)
Album Strooilicht door Hugo De Haas Van Dorsser aka Wordbites. 
Artworks door Rowana: video, poster, cover CD/Spotify 
Te beluisteren op o.a. Spotify.  
Papieren bundel Strooilicht inclusief poster te koop via info@rowanaslegers.com

error: Content is protected !!